Almindelige spothandler – hvordan beskattes de?

Almindelige spothandler, hvor du køber eller sælger kryptovaluta med spekulation for øje, beskattes efter statsskatteloven. Bemærk at dette er tilfældet når du sælger krypto både for fiat-valuta og for anden krypto. Gevinst på sådanne almindelige handler skal...

Gearede handler (short, long, futures m.v.) – hvordan beskattes de?

Gearede handler (leveraged trades) beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter i kursgevinstloven. Gevinst og tab skal derfor opgøres og beskattes som kapitalindkomst efter “lagerprincippet”. Det betyder, at man beskattes både af et skatteårs realiserede og...

Airdrops – hvordan beskattes de?

Airdrops modtaget som “gave” beskattes både ved modtagelsen og igen når de sælges. Det er tilfældet fordi sådanne airdrops betragtes som reklamegaver. Modtager du i 2021 1.000 ABC tokens uden videre (som reklamegave) til en værdi af 1.000 kr. som aidrops, skal du...

Staking rewards – hvordan beskattes det?

Der findes få udtalelser/afgørelser fra skattemyndighederne om eller relateret til staking. Baseret på denne sparsomme praksis, skal staking rewards behandles som beskrevet her. Bemærk: Den sparsomme praksis behandler ikke alle aspekter af staking, så retsstillingen...

Hard forks – hvordan beskattes det?

Modtager du forkede tokens som følge af en hard fork af en blockchain, du i forvejen har tokens på, er modtagelsen af de forkede tokens skattefri. Der er til gengæld skattepligt på salget af de forkede tokens. Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende...