Gearede handler (leveraged trades) beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter i kursgevinstloven.

Gevinst og tab skal derfor opgøres og beskattes som kapitalindkomst efter “lagerprincippet”.

Det betyder, at man beskattes både af et skatteårs realiserede og urealiserede gevinster ved skatteårets afslutning. Har man et samlet tab på finansielle kontrakter med kryptovaluta, kan det modregnes i en gevinst på andre finansielle kontrakter i samme skatteår, men ikke senere skatteår. I særlige tilfælde kan tab fremføres til senere skatteår, men det kræver særlig anmeldelse til Skattestyrelsen.

Skatteprocenten er ca. 37-42 % afhængigt af din øvrige indkomst.