Skatteregler

 

 

Skatteregler

I Danmark er der ingen særlige regler for beskatning af handel med Bitcoin, anden kryptovaluta og kryptoaktiver.

Handler beskattes derfor efter de almindelige regler i statsskatteloven om spekulation ved handel med formuegenstande (spothandler) eller reglerne i kursgevinstloven om finansielle kontrakter (handler med finansielle kontrakter som f.eks. futures, shorts/longs og andre gearede handler).

Skattelovrådet arbejder imidlertid på en række anbefalinger om beskatning af krypto. Disse anbefalinger forventes at blive omsat til særregler for beskatning af krypto i 2024 eller senere.

Indtil da gælder reglerne beskrevet her.

Det er efter vores opfattelse uhensigtsmæssigt at især spothandler beskattes asymmetrisk – med langt højere beskatning af gevinst end fradrag for tab. Det ændrer sig forhåbentlig.

Bemærk: CryptoSkat yder ikke juridisk rådgivning. Vores gennemgang af skattereglerne på denne side er vores egen forståelse af reglerne baseret på en nøje gennemgang af skattemyndighedernes og domstoles praksis på området. Vi følger reglerne tæt og baserer CryptoSkats regnemekanismer på de krav, der følger af myndighedernes praksis.