Persondatapolitik CryptoSkat

 

 

1.0 GENERELT

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Cryptoskat ApS (“CryptoSkat”, “os”, “vores” og “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos og anvendelse af software hos CryptoSkat eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via CryptoSkat’s hjemmeside, www.cryptoskat.dk.

Ved bestilling eller køb af serviceydelser og anvendelse af software hos CryptoSkat, accepterer du også vores Handelsbetingelser, hvortil henvises. Ved accept af vores Handelsbetingelser tiltrædes også vores databehandleraftale, jf. vores Handelsbetingelser bilag 1.  Ved uoverensstemmelser mellem vores Persondatapolitik og Handelsbetingelser for dig som bestiller eller køber af serviceydelser eller anvender af software hos CryptoSkat, har vores Handelsbetingelser forrang.

1.3
Cryptoskat ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.4
CryptoSkats persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside i både en dansk og en engelsk version. Ved fortolkningstvivl har den danske version af persondatapolitikken forrang.

2.0 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1
Når du besøger CryptoSkat.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af CryptoSkat.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på CryptoSkat.dk, din IP adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder CryptoSkat’s Cookiepolitik anvendelse, når du bruger CryptoSkat.dk.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og CryptoSkat.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre CryptoSkat.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde og oplysninger om hvilke produkter du køber, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, når bestillingen sker på CryptoSkat.dk.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på CryptoSkat.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3.0 MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af CryptoSkat.dk. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.2
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Meta Platforms Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4.0 DINE RETTIGHEDER

4.1
Indsigtsretten

4.1.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@cryptoskat.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.2
Retten til berigtigelse

4.2.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3
Retten til sletning

4.3.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.4.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5
Retten til dataportabilitet

4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6
Retten til indsigelse

4.6.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.7
Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

4.8
Retten til at klage

4.8.1
Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

5.0 SLETNING AF PERSONDATA

5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af CryptoSkat.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i CryptoSkat’s Cookiepolitik. De cookies, som CryptoSkat selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i CryptoSkat’s Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på CryptoSkat.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over produktet er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6.0 SIKKERHED

6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7.0 KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
Cryptoskat ApS, cvr. nr. 42644544 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via CryptoSkat.dk.

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Cryptoskat ApS
Richard Mortensens Vej 130
2300 København S

Email: info@cryptoskat.dk

8.0 ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på CryptoSkat.dk. Den ændrede Persondatapolitik vil endvidere blive publiceret her med angivelsen af en revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Persondatapolitik, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til Kunden på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

9.0 VERSIONER

9.1
Dette er version 1 af CryptoSkat.dk’s persondatapolitik dateret den 1. december 2021.

KOM HURTIGT I GANG - PRØV CRYPTOSKAT NU

Uanset om du handler lidt eller meget og på langt eller kort sigt, hjælper CryptoSkat beregneren dig med at få overblik når du skal indberette til myndighederne.

OPRET EN GRATIS KONTO