Vidste du, at spothandler foretaget via et selskab beskattes med 22% som almindelig selskabsskat? Personlige spothandler derimod beskattes asymmetrisk med ~53% på gevinst og ~27% fradrag på tab.

Hos CryptoSkat beregner du let og automatisk gevinst og tab på dine kryptohandler – uanset om du handler personligt eller via et selskab.

Denne skævvridning sker fordi vi ikke har nogen særlovgivning på området endnu. Eller nærmere: Fordi handel med krypto beskattes som spekulation i formuegenstande efter statsskatteloven.
Særregler for krypto forventes i 2024.