Almindelige spothandler, hvor du køber eller sælger kryptovaluta med spekulation for øje, beskattes efter statsskatteloven. Bemærk at dette er tilfældet når du sælger krypto både for fiat-valuta og for anden krypto.

Gevinst på sådanne almindelige handler skal selvangives som en del af din personlige indkomst (rubrik 20 på din årsopgørelse for 2023). Skatteprocenten afhænger af din øvrige indtægt men beskattes med op til ca. 53 % (hvis du betaler topskat).

Tab på almindelige handler skal selvangives som et ligningsmæssigt fradrag på lønmodtagerudgifter (rubrik 58 på din årsopgørelse for 2023).

Skatteværdien af fradraget er ca. 27%

Opgørelsen af gevinst og tab sker i praksis efter FIFO-princippet (først ind, først ud) og når der sker et salg (ved realisation af gevinst eller tab).

Det betyder, at har du f.eks. købt 1,5 BTC ved tre handler, hvor du har købt 0,5 BTC hver gang, skal gevinsten ved salg af 0,25 BTC opgøres ved at modregne købsprisen for de første 0,25 BTC du har købt i den sum du modtog for at sælge 0,25 BTC. Denne metode skal anvendes, også selvom du har betalt en langt højere pris for den sidst købte 0,5 BTC og derfor hellere vil modregne denne købspris i salgssummen for at opgøre gevinsten.

Skattemyndighederne anerkender i særlige tilfælde at opgørelsen foretages separat efter at aktiv-for-aktiv princip og altså ikke efter FIFO princippet, hvor det kan dokumenteres at flere mængder af samme kryptovaluta er holdt adskilt. Men det er en helt særlig undtagelse og myndighedernes dokumentationskrav er meget store. I praksis opgøres da også næsten uden undtagelse alle handler efter FIFO princippet.

Det kan synes urimeligt. Det skyldes kryptos generiske karakter. Indtil vi får nye skatteregler på krypto forventer vi at FIFO-princippet vil være den altovervejende opgørelsesmetode i praksis. For NFT’er følges imidlertid et aktiv-for-aktiv princip på grund af NFT’ers unikke karakter. 

Fees skal tillægges anskaffelsessummen når man køber krypto og fradrages i afståelsessummen, når man sælger krypto.

Køber du f.eks. 1 ETH for 15.000 kr. og betaler 0,01 ETH i fee for handlen (værdi 150 kr.), er anskaffelsessummen 15.150 kr. for din 1 ETH.