Modtager du forkede tokens som følge af en hard fork af en blockchain, du i forvejen har tokens på, er modtagelsen af de forkede tokens skattefri. Der er til gengæld skattepligt på salget af de forkede tokens.

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler.

Har du eksempelvis 10 ABC1 tokens i din wallet og modtager 10 ABC2 tokens i din wallet, fordi ABC1-blockchainen forkes, er modtagelsen af de 10 ABC2 tokens skattefri. Det forholder sig sådan fordi skattestyrelsen betragter det sådan, at du allerede anskaffede de 10 ABC2 tokens da du anskaffede de 10 ABC1 tokens.

Anskaffelsessummen for dine 10 ABC2 tokens udgjorde 0 kr. Når du sælger dine 10 ABC2 tokens til en værdi af 10.000 kr., skal du derfor indberette den fulde gevinst (10.000 kr.) som anden personlig indkomst (rubrik 20).