Der findes få udtalelser/afgørelser fra skattemyndighederne om eller relateret til staking. Baseret på denne sparsomme praksis, skal staking rewards behandles som beskrevet her.

Bemærk: Den sparsomme praksis behandler ikke alle aspekter af staking, så retsstillingen kan ændre sig.

Staking rewards beskattes både ved modtagelsen og igen når de sælges.

Modtager du derfor i 2021 1.000 ABC tokens til en værdi af 1.000 kr. som staking reward, skal du indberette 1.000 kr. som anden personlig indkomst (rubrik 20).

Sælger du i 2022 disse 1.000 ABC tokens til 10.000 kr., skal du indberette gevinsten (9.000 kr.) som anden personlig indkomst i 2022 (rubrik 20).

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler.