Når data importeres til CryptoSkat fra din exchange eller wallet, sker det nogle gange, at ikke alle relevante transaktionsdata kommer med.

Det skyldes, at dataeksporten fra særligt visse exchanges er mangelfuld eller ikke retvisende. Eksempelvis sker det relativt hyppigt, at købsprisen for nogle tokens ikke eksporteres fra eksempelvis Binance.

Det kan også opstå ved, at der til CryptoSkat importeres data om nogle tokens du har stående på en wallet, men hvor historikken fra før du modtog disse tokens på din wallet ikke er med. Systemet modtager derfor ikke data om, hvor, hvornår og til hvilken pris disse tokens er købt.

Bemærk: CryptoSkat notificerer dig om, hvor der synes at være manglende data ved de enkelte transaktioner. Mangler eksempelvis købspris for nogle tokens registreret som et deposit, vil der ud for transaktionen stå et lille “info”-ikon.

Når du klikker på ikonet, kommer en forklarende tekst frem, eksempelvis “ingen anskaffelsessum”. Trykker du på “ingen anskaffelsessum” boksen, kommer en uddybende tekst frem, som forklarer det registrerede issue og hvordan du løser det.

Skal din skatteberegning være korrekt, skal disse manglende data indtastes manuelt.

Det kan du gøre simpelt ved at:

1. Finde transaktionen, der skal korrigeres i transaktionsoversigten.

2. Trykke på transaktionen for at folde den ud.

3. Trykke på den blå “rediger” knap.

4. Indtaste de manglende eller redigere de mangelfulde data.

Specifikt vedrørende redigering af prisdata:
Du kan redigere prisdata ved at indtaste eksempelvis en købspris i enten DKK, USD eller EUR og indtaste dagen for købet.

Indtaster du købsprisen i USD eller EUR (fordi det er hvad du kan finde på din exchange), omregner CryptoSkat prisen til DKK baseret på Nationalbankens vekselkurs mellem DKK/USD eller DKK/EUR på den indtastede købsdato.