Nyt bindende svar underbygger, at hvis du staker via en protokol eller stakingservice, der ikke konverterer dine stakede tokens til andre tokens, så udløser det ikke skattepligt.

I sagen var nogle tokens “låst” via Nexo på en måde, hvor de pågældende tokens blev ”låst” hos Nexo mod en udbyttebetaling og efter en periode ”låst op” igen for brugeren – der skete med andre ord ikke en transaktion, hvor de omfattede tokens blev ombyttet til andre tokens.

Den praksis ligger på linje med myndighedernes grundlæggende tilgang til kryptobeskatning, at skattepligt (kun) pålægges spekulative transaktioner med kryptoaktiver. Det var ikke tilfældet her, hvor ejerskabet ikke ændredes og de pågældende tokens ikke ændrede form. Det svarer til visse stakingprotokoller, hvor stakede tokens blot “låses” i en protokol.

Det kan se anderledes ud, hvis der anvendes stakingprotokoller, hvor staking indebærer ombytning af stakede tokens.

Det bindende svar kan findes her: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2387815&lang=da