Et nyere bindende svar fra Skatterådet illustrerer en central forudsætning for at opnå fradrag for tab, når man handler med kryptoaktiver.

Den korte version: Først når et token er solgt, er der realiseret et tab som kan fradrages på årsopgørelsen.

Den lange version (citeret fra det bindende svar): “Fradragsret efter statsskatteloven for aktiver erhvervet i spekulationshensigt forudsætter, at der reelt er gennemført et salg, det vil sige en afståelse af aktivet. Skatterådet fandt, at der som følge af et rug pull ikke sker et salg. Således var det Skatterådets opfattelse, at der ikke er fradrag efter statsskatteloven ved et rug pull.”

Det bindende svar findes her: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2395533&lang=da