Det afgørende for at handel med formuegenstande udløser beskatning er, at handlen sker med “spekulationshensigt”.

Det er en subjektiv vurdering. Hvornår køber eller sælger man noget med spekulation for øje?

Det er på sin vis den samme vurdering der foretages for krypto, som det vil være når folk køber og sælger dyr spiritus, kunst eller andre formuegenstande.

Skattemyndighedernes praksis på lige netop dette område er ret klar. På grund af den store volatilitet og markedsudvikling vil myndighederne betragte handel med krypto som spekulation, hvilket efter vores vurdering omfatter 99%+ af alle der handler krypto.

Det er imidlertid muligt at dokumentere at krypto er anskaffet uden spekulationshensigt.

Det kan være fordi man har modtaget krypto i gave. Det kan også være fordi man kan dokumentere at krypto er købt med det formål at skulle anvendes som betalingsmiddel og så netop brugt som betaling relativ kort tid efter. Men kan man ikke dokumentere andet, vil handel med krypto blive anset som værende spekulation.

Om det er rimeligt eller ej er også subjektivt. Det er i hvert fald sådan skattemyndighederne administrerer skattereglerne, som de ser ud i dag.