Man skal ikke beskattes af krypto modtaget som gave. Det er skattefrit.

Årsagen til det er at man ikke har “spekulationshensigt”, når man modtager en gave. Det er netop spekulationshensigten, der er afgørende for om skattepligten indtræder for handel med formuegenstande efter statsskatteloven.

Den der giver en gave skal dog huske reglerne om gaveafgift. Afhængigt af hvem man giver en gave, er der grænser for hvor store gavebeløb, man må give uden at modtageren skal betale gaveafgift.

Kan man så ikke bare give krypto til sine venner og de kan give krypto retur som gave, så slipper man for skat? Det kan man i princippet godt. Men hvis det sker på en måde, så det reelt sker for at omgå reglerne for beskatning af spothandler, vil skattemyndighederne med stor sandsynlighed behandle det som omgåelse og beskatte som sker der spothandler mellem gavegiver og gavemodtager.