Får man nogle tokens som gave, er det skattefrit senere at sælge disse tokens.

Årsagen til det er, at man ikke har “spekulationshensigt”, når man modtager en gave. Det er netop spekulationshensigten, der er afgørende for, om skattepligten indtræder for handel med formuegenstande efter statsskatteloven. Det kan du læse mere om her [link til skatteregler/staking rewards].

Har du et deposit i din transaktionsliste, som rettelig er en gave?

Markerer du det som en gave, anvendes den rigtige beskatningsberegning på det (som beskrevet øverst).

Du markerer et deposit som en gave ved at:

1. Klikke på “mærkat” ikonet til højre i transaktionslinjen.

2. Nu åbnes en liste over transaktionstyper og her vælger du “gave”.

3. Ændringen af transaktionen til en gave vil nu være registreret som en ændring til din rapport.

4. Når du er færdig med at foretage ændringer af dine transaktioner, klikker du “opdater rapport”.

5. Når din rapport er blevet genberegnet, kan du se resultatet af at have markeret transaktionen som en gave i totalberegningen øverst til venstre.